Oogstregels

Hieronder vindt u in het kort de oogstregels.

het proefveld

1. Oogsten kan alleen van de gewassen die op de mededelingsborden staan. Wilt u oogsten van andere gewassen, overlegt u dat met Gijs.

2. U oogst alleen voor het aantal personen waarvoor u zich hebt opgegeven.

3. U oogst alleen voor verse consumptie. Het is dus niet de bedoeling dat u voor de winter groente inmaakt of invriest.

4. Bedenk dat we de oogst delen met 50 mensen.

5. Voorzichtig oogsten zodat de planten niet beschadigd raken en lang en veel kunnen dragen.

 

Bij onduidelijkheden kunt u altijd Gijs aanschieten of, bij afwezigheid, een van de andere leden. Gewasresten, die achterblijven na het oogsten, kunt u gewoon laten liggen op de plek waar u oogst. De oogstresten worden naderhand ondergeploegd.

pastinaak